Beiratkozás

Módosítás: 2020. május 07. csütörtök

 

Tisztelt Szülők!

 

A beíratás időpontja: 2020. április 14. és 15.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a
személyes érintkezések csökkentése érdekében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra kialakított
jelentkezési lap kitöltésével és annak a körzetes óvodába e-mailen történő megküldésével vagy a körzetes óvoda postaládájába történő

elhelyezésével lehetséges. A Hirdetményben meghatározott dokumentumokat lehetőség szerint fénymásolva vagy fotózva mellékeljék.

 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben, szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.

Az óvodába történő beiratkozás a szülő(k) személyes megjelenésével történik. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival. (Részleteket a "Nyílt napok" menüpont alatt olvashatnak.)

 

Kérem, hogy az óvodai beiratkozáskor hozzák magukkal:

- a szülő személyi igazolványát,

- a gyermek személyének azonosítására alkalmas dokumentumát (pl. személyi azonosító igazolvány, születési anyakönyvi kivonat), valamint TAJ kártyáját,

- a szülő és a gyermek lakcímkártyáját, tartózkodási helyét igazoló dokumentumát,

- nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumát,

- szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát,

- kötelező oltásokról szóló egészségügyi könyvét.

 

Az óvodai felvételnél elsőbbséget élveznek:

- az óvoda körzetében lakó családok gyermekei,

- az a gyermek, akinek a szakértői bizottság óvodánkat jelölte ki,

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,

- a szülők az óvodához közeli munkahelyen dolgoznak,

- azok a gyermekek, akinek testvére már az óvodába jár,

- a kerületben lakó családok gyermekei.

 

A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Blattner Edit

intézményvezető

 

 

 

 

Találatok: 11439