Beiratkozás

Módosítás: 2021. március 27. szombat

 

Tisztelt Szülők!

2021/2022-es nevelési évre a beiratkozás időpontja 2021. április 26-27.

Hirdetmény óvodai felvételről és letölthető jelentkezési lap:

https://www.kobanya.hu/?module=news&fname=int-ovodak#mid

 

 Az emberi erőforrások minisztere a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról évre történő óvodai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatában a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában az elektronikus úton történő beiratkozásról rendelkezett.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra kialakított jelentkezési lap kitöltésével és annak a körzetes óvodába e-mailen történő megküldésével vagy a körzetes óvoda postaládájába történő elhelyezésével lehetséges.

A kitöltött jelentkezési lapot 2021. április 26-án és 27-én juttathatják el körzetes óvodájuk email címére. Kőbányai Bóbita Óvoda elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

(Óvodánkba érkezett jelentkezési lapok fogadásáról minden esetben válaszüzenetben értesítem Önöket.)

Figyelem! Az óvodai körzetek listája a www.kobanya.hu oldalon található, mely az elmúlt napokban módosításra került.

 

 Az óvodai beiratkozás jelentkezési lapjához csatolni kell a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának a lakcímet igazoló oldala másolatát vagy fényképét, a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. A beiratkozáshoz szükséges iratok eredetiben való bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor.

------------------------------------------------------------------------

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben, szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.

Az óvodába történő beiratkozás jelentkezési lap személyes, vagy elektronikus úton való benyújtásával történik.  A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival. (Részleteket a "Nyílt napok" menüpont alatt olvashatnak.)

 

Kérem, hogy az óvodai beiratkozáskor hozzák magukkal (online beiratkozás esetén a jelentkezési lap mellé kizárólag a *-al jelölt dokumentumokat kérem csatolni):

- a szülő személyi igazolványát,

* a gyermek személyének azonosítására alkalmas dokumentumát (pl. személyi azonosító igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat), valamint TAJ kártyáját,

* a szülő és a gyermek lakcímkártyáját, tartózkodási helyét igazoló dokumentumát,

* nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumát,

*szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát,

- kötelező oltásokról szóló egészségügyi könyvét.

 

Az óvodai felvételnél elsőbbséget élveznek:

- az óvoda körzetében lakó családok gyermekei,

- az a gyermek, akinek a szakértői bizottság óvodánkat jelölte ki,

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,

- a szülők az óvodához közeli munkahelyen dolgoznak,

- azok a gyermekek, akinek testvére már az óvodába jár,

- a kerületben lakó családok gyermekei.

 

A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Blattner Edit

intézményvezető

 

 

 

 

 

Találatok: 13297