Beiratkozás

Módosítás: 2019. augusztus 06. kedd

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2020/2021-es nevelési évre a beiratkozás időpontja várhatóan 2020. május.

Időpont később kerül pontosításra.

 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben, szabad férőhely esetén, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.

Az óvodába történő beiratkozás a szülő(k) és gyermeke személyes megjelenésével történik. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival. (Részleteket a "Nyílt napok" menüpont alatt olvashatnak.) Amennyiben a gyermekükkel részt vettek nyílt délutánunkon, úgy a gyermek megjelenése a beiratkozás napján nem szükséges.

 

Kérem, hogy az óvodai beiratkozáskor hozzák magukkal:

- a szülő személyi igazolványát,

- a gyermek személyének azonosítására alkalmas dokumentumát (pl. személyi azonosító igazolvány, születési anyakönyvi kivonat), valamint TAJ kártyáját,

- a szülő és a gyermek lakcímkártyáját, tartózkodási helyét igazoló dokumentumát,

- nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumát,

- szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát,

- kötelező oltásokról szóló egészségügyi könyvét.

 

Az óvodai felvételnél elsőbbséget élveznek:

- az óvoda körzetében lakó családok gyermekei,

- az a gyermek, akinek a szakértői bizottság óvodánkat jelölte ki,

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,

- a szülők az óvodához közeli munkahelyen dolgoznak,

- azok a gyermekek, akinek testvére már az óvodába jár,

- a kerületben lakó családok gyermekei.

 

A jegyző, a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető az óvoda honlapjáról. ("Óvoda" menüpont, majd "Dokumentumok letöltése")

 

Blattner Edit

óvodavezető

 

 

 

 

Találatok: 9600